WIB: znamy wyniki konkursu

Znamy wyniki pierwszego konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego. Międzynarodowy panel ekspertów zarekomendował do finansowania projekt, którego celem jest opracowanie nowych metod terapii nowotworów z wykorzystaniem technologii terapeutycznego mRNA. Jego autorzy otrzymają blisko 70 mln złotych na realizację badań.

Rekomendację ekspertów otrzymał wniosek pt. „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Został on zgłoszony przez naukowców z konsorcjum w składzie: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka Lidera zespołu badawczego), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Budżet zadania badawczego wynosi  69 160 450,00 zł.

Podstawowym celem badań realizowanych pod kierunkiem Lidera zespołu – prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego – jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. O pozytywnej ocenie projektu zadecydował przede wszystkim wysoki potencjał komercjalizacyjny oczekiwanych produktów zadania. Eksperci podkreślili duże zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego technologią mRNA, która stanowi obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju w branży farmaceutycznej. Wysoko oceniono również personel kluczowy, którego członkowie mają w swoim dorobku liczne sukcesy w działalności naukowej oraz znaczące osiągnięcia w zakresie komercjalizacji.

Podpisanie umowy na realizację projektu zaplanowane jest na przełom listopada i grudnia tego roku.

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Pula środków dostępnych w konkursie wynosi 450 mln zł. W naborze zostało złożonych 12 wniosków o finansowanie na łączną kwotę 509 mln zł. Aplikacje zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej w oparciu o kryteria naukowe oraz gospodarczo-społeczne. Oceny merytorycznej dokonali eksperci zewnętrzni. Rolę Podmiotu Zarządzającego dla programu Wirtualny Instytut Badawczy pełni Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.