>

HYPHa

„Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych”
(Akronim: HYPHa)
Projekt realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, finansowy przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
IV OŚ PRIORYTETOWA PO IR: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
DZIAŁANIE 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
PROGRAM: TEAM-NET
Wartość projektu: 13 208 000,00 PLN
Wartość projektu – PORT: 3 499 250,00 PLN
Wartość dofinansowania: 13 208 000,00 PLN
Wartość dofinansowania – PORT: 3 499 250,00 PLN
Okres realizacji projektu: 24/10/2019 – 29/12/2022
Kierownik projektu: dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk
Konsorcjum realizujące projekt:
1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii – Lider Konsorcjum
2. Politechnika Wrocławska
3. Politechnika Śląska
4. Politechnika Warszawska