GENDER EQUALITY PLAN (GEP) – IN PROGRESS

Komisja Europejska stała się światowym liderem w ustalaniu polityki na rzecz integracji płci w wymiarze badań i innowacji. Jednym z celów programu Horyzont Europa jest zapewnienie wsparcia równości płci w publicznych organizacjach badawczych w całej UE. Różnorodność płci (sex) i płci kulturowej (gender) ma potencjał stymulowania odkryć naukowych i innowacji. Różnorodność płci jest powszechnie rozumiana jako odnosząca się wyłącznie do składu zespołów badawczych, jednak pełne wykorzystanie jej potencjału w nauce i innowacjach wymaga również zwrócenia uwagi na stosowane metody i pytania podnoszone podczas tworzenia wiedzy naukowej w wielu dyscyplinach. Centrum Łukasiewicz rozpoczęło prace nad stworzeniem Gender Equality Plan (GEP).

Kontakt do koordynatora Planu Równości Płci w Łukasiewicz – PORT: beata.lubicka@port.lukasiewicz.gov.pl.