manager

KIEROWNIK DZIAŁU BHP

Termin składania aplikacji 30.08.2021

KIEROWNIK MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO

Termin składania aplikacji 24.08.2021

TECHNIK/LAB MANAGER W ZESPOLE BADAWCZYM SYNAPTOGENEZY

Termin składania aplikacji 11.08.2021

HEAD OF CELL BIOLOGY LABORATORY

Termin składania aplikacji 28.08.2021

HEAD OF BIOINFORMATICS

Application deadline 31.08.2021