TECHNIK/LAB MANAGER w zespole badawczym synaptogenezy

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 11.08.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Technika/Lab Managera w Zespole Badawczym Synaptogenezy

Miejsce pracy: Wrocław

nr ref. TCH/ZBS/2021/2

Główne zadania i obowiązki

 • Przygotowywanie zamówień odczynników i sprzętu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
 • Kontrola i weryfikowanie budżetu laboratorium.
 • Dbanie o czystość i bezpieczeństwo pracy w laboratorium badawczym.
 • Logistyka i organizacja pracy w laboratorium badawczym.
 • Dbanie o porządek organizacyjny w laboratorium.
 • Genotypowanie myszy przy użyciu techniki PCR.
 • Prowadzenie ewidencji kolekcji myszy transgenicznych.

Kwalifikacje zawodowe

 • Tytuł magistra lub odpowiednik w dziedzinie biologii molekularnej lub pokrewnej.
 • Znajomość techniki PCR oraz elektroforezy DNA będzie dodatkowym atutem.
 • Dobra organizacja pracy, dokładność w pracy i sumienność.
 • Komunikatywność.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na stanowisku: Specjalista.
 • Praca w młodej i dynamicznie rozwijającej się grupie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e689cb555dd3400eb3671981045019b0

Termin przesyłania zgłoszeń:  11 sierpnia 2021  

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.