STARSZY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 06.09.2021

Główne zadania i obowiązki

 • utrzymywanie i wdrażanie systemów jakości zgodnych z potrzebami Instytutu oraz wymogami norm i rozporządzeń;
 • nadzór i utrzymanie certyfikacji systemu i akredytacji metod badawczych, zgodnie z wymogami normy i jednostki akredytującej;
 • nadzór nad dokumentacją systemową, jej aktualizacja, rozwój i archiwizowanie;
 • nadzór nad niezgodnościami;
 • analiza ryzyka;
 • działania doskonalące;
 • zarządzanie zmianami;
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych, koordynacja i udział w audytach nadzoru;
 • prowadzenie szkoleń on-boardingowych i przypominających z zakresu jakości;
 • monitorowanie zadowolenia klienta zewnętrznego i wewnętrznego;
 • wsparcie właścicieli procesów w rozwoju i utrzymywaniu jakości w obszarze, głównie laboratoryjnym.

Kwalifikacje zawodowe

 • wykształcenie wyższe (magisterskie) z dziedziny biochemii, chemii, analityki medycznej, technologii żywności, zarządzania jakością lub pokrewne;
 • minimum roczne doświadczenie w obszarze zarządzania jakością, umiejętność przeprowadzania audytów;
 • certyfikat audytora wewnętrznego przynajmniej jednego z systemów: ISO 17025:2018-02, ISO 20387:2018, ISO 15189:2013-05, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 13485:2016, GLP, GMP;
 • znajomość norm ISO 17025:2018-02, ISO 20387:2018, ISO 15189:2013-05, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 13485:2016;
 • znajomość standardu jakości GLP i / lub GMP farmaceutycznego;
 • umiejętność analizy ryzyka i określania środków monitorowania ryzyka;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej i określania priorytetów;
 • zdolność pracy pod presją czasu i w środowisku zmian;
 • komunikatywność, identyfikowanie potrzeb użytkowników systemów jakości;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej;

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na stanowisku: Starszego Specjalisty.
 • Praca w dynamicznie rozwijającej się grupie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=71d544033de743d3b0b55872513b2b51

Termin przesyłania zgłoszeń: 6 września 2021  

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.