STARSZY SPECJALISTA DS. TRANSFERU TECHNOLOGII

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 31.07.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Starszy Specjalista ds. Transferu Technologii

Miejsce: Wrocław
Nr ref. SS/TT/21
którego głównym zadaniem będzie bliska współpraca z Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii oraz innymi komórkami organizacyjnymi w całości procesu generowania technologii w Instytucie.

Główne zadania i obowiązki
• Udział w przygotowywaniu projektów badawczych pod kątem analizy innowacyjności i atrakcyjności rynkowej.
• Identyfikowanie technologii, wyników badań i projektów o potencjalne komercyjnym powstających w Instytucie.
• Monitorowanie rozwoju przedsięwzięć o potencjalne komercyjnym we współpracy z obszarem naukowym organizacji.
• Opracowanie analiz w zakresie potencjału wdrożeniowego i komercyjnego nowych technologii.
• Projektowanie ścieżki komercjalizacji.
• Stała współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w zakresie komercjalizacji, transferu technologii i IP
• Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów naukowych i biznesowych.
• Uczestnictwo w negocjacjach biznesowych.
• Współpraca z ekspertami zewnętrznymi.
• Sporządzanie dokumentów dotyczących transferu technologii takich, jak: MTA, NDA, MOU, licencje, umowy sprzedaży, umowy na usługi B+R i inne.
• Budowanie wizerunku Instytutu poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach.
• Nieustanne rozwijanie nowych umiejętności i zdobywanie aktualnej wiedzy w dziedzinie transferu technologii.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze: biologii/biotechnologii, medycyny i podobne.
• Mile widziany stopień doktora w wyżej wymienionych obszarach.
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (transfer technologii, rozwój biznesu itp).
• Doświadczenie w pracy w organizacjach pozyskujących finansowanie ze środków zewnętrznych w tym publicznych będzie dodatkowym atutem
• Znajomość najnowszych technologii i trendów w rozwoju szeroko rozumianej biologii, biotechnologii, medycyny itp zgodnie z posiadanym wykształceniem.
• Znajomość zagadnień dotyczących procesu transferu technologii i patentowania.
• Swobodne posługiwanie się pakietem Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania programu Excel jako narzędzia do sporządzania bazy danych i ich analizy.
• Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym płynną komunikację.
• Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.
• Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji.
• Umiejętność pracy pod presją czasu w zmiennych warunkach w interdyscyplinarnych zespołach.

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w interesujących projektach.
• Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
• Bezpłatne miejsce parkingowe.
• Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
• Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
• Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e7aadb27b0674251a4a1a25cb8f7fa93

Termin przesyłania zgłoszeń 10.01.2022 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.