STARSZY SPECJALISTA DS. PRAWNYCH

Lokalizacja: Wrocław
Termin składania aplikacji: 20.12.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Prawnych

(In-House)

nr ref. SSP/2021

którego podstawowym obowiązkiem będzie świadczenie bieżącej pomocy prawnej w zespole radcowskim dla Klienta wewnętrznego – państwowej osoby prawnej z sektora B+R, będącej instytutem Sieci Badawczej Łukasiewicz, działającej na pograniczu biznesu i sfery publicznej – zadania przede wszystkim z zakresu prawa zamówień publicznych (perspektywa zamawiającego), prawa cywilnego, korporacyjnego i handlowego, a także z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, medycznego oraz regulacji dotyczących projektów oraz grantów naukowych i badawczych.

Główne zadania i obowiązki

 • Zapewnienie stałej i bieżącej pomocy prawnej na rzecz Klienta wewnętrznego w ww. zakresie (w zależności od potrzeb: również z innych dziedzin prawa):

– tworzenie i weryfikacja umów i innej dokumentacji organizacji

– analizy prawne

– wskazywanie możliwych rozwiązań i rekomendowanie najlepszych z nich.

 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych.
 • Raportowanie, prowadzenie rejestrów według potrzeb.
 • Wsparcie merytoryczne pozostałych działów organizacji w ich zadaniach.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, handlowego oraz prawa własności intelektualnej.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie i bardzo dobra znajomość prawa w zakresie realizacji grantów i projektów naukowo-badawczych.
 • Biznesowe / kancelaryjne standardy pracy (skrupulatność, wzorowa komunikacja z Klientem wewnętrznym, terminowość, zrozumienie potrzeb i interesów Klienta).
 • Samodzielność i odpowiedzialność za swoją pracę zgodnie ze standardami zawodowymi.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę nad umowami w języku angielskim.
 • Dobra umiejętność priorytetyzacji zadań.

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę w dużej, wciąż rozwijającej się organizacji B+R.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w ciekawych, niekiedy pionierskich projektach, na pograniczu biznesu i sfery publicznej.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Dofinansowanie do kart sportowych.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e05a4ee7bd5c409aa92520dca62df7bc

Termin przesyłania zgłoszeń: 20.12.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.