SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 22.10.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Miejsce pracy: Wrocław

Nr.ref. SdsZP/DZ/2021

Główne zadania i obowiązki:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej.
 • Zapewnienie prawidłowości stosowania w Instytucie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych.
 • Uczestniczenie w procedurach udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 PLN netto – na podstawie Regulaminu, obowiązującego w Instytucie.
 • Udział w przygotowywaniu rocznego planu zamówień publicznych, jego modyfikacja oraz monitorowaniu wykonania.
 • Wspieranie jednostek organizacyjnych Instytutu poprzez doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Proponowanie, w uzgodnieniu z biurem prawnym, rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych.
 • Archiwizacja dokumentacji postępowań.
 • Przygotowywanie raportów odnośnie stanu i postępów realizacji zakupów.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Przełożonego, zgodnych z zakresem zadań komórki organizacyjnej.

Wymagania:

 • Wykształcenie w obszarze administracji lub pokrewne.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (niezbędne do prowadzenia przetargów międzynarodowych).

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na stanowisku Specjalisty.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Aplikacje należy przesyłać za pomocą formularza na stronie:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5c2c5a175f8b4369b37f7691b80744fb

Termin przesyłania zgłoszeń: 22.10.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.