SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 08.11.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

Miejsce pracy: Wrocław 

Nr. Ref. SdsZ/DZ/2021/2

Główne zadania i obowiązki

 • Sporządzanie zapytań ofertowo-cenowych.
 • Prowadzenie archiwum projektowego.
 • Kompletowanie i weryfikacja dokumentacji związanej z polityką zakupową.
 • Prowadzenie monitoringu procesów zakupowych.
 • Wsparcie procesu monitorowania i wyliczania poziomu realizacji umów zakupowych.
 • Przygotowywanie raportów odnośnie stanu i postępów realizacji zakupów.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Przełożonego, zgodnych z zakresem zadań komórki organizacyjnej.

 Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie wyższe w obszarze administracji lub pokrewne.
 • Doświadczenie w procesach zakupowych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo na pełny etat.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Dofinansowanie do karnetów  Medicover Sport (OK System).

Zapraszamy do przesyłania aplikacji za pomocą formularza rekrutacyjnego:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5ba6389bbb0c4459be7ca451ce4cedf0

Termin przesyłania aplikacji: 08.11.2021

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.