SPECJALISTA DS. WSPARCIA REALIZACJI PROJEKTU I SZKOLEŃ

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 26.09.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

SPECJALISTA DS. WSPARCIA REALIZACJI PROJEKTU I SZKOLEŃ

Miejsce pracy: Wrocław

nr ref. SWRPiS/BIO/2021

Główne zadania i obowiązki

 • Współorganizacja, koordynacja i promocja oferty szkoleń oferowanych przez członków Konsorcjum BBMRI.pl.
 • Prowadzenie działań komunikacyjnych na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Zespołu Badawczego Biobank i Konsorcjum BBMRI.pl, m. in. aktualizowanie treści strony internetowej Biobanku.
 • Wsparcie administracyjne w zakresie bieżącego zarządzania projektem BBMRI.pl, m. in. organizacja i obsługa spotkań zespołu projektowego.
 • Wsparcie organizacyjno-administracyjne w zakresie funkcjonowania Zespołu Badawczego Biobank.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.
 • Umiejętność obsługi pakietów MsOffice, Teams.
 • Samodzielność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Rzetelność i skrupulatność w działaniu.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy przy realizacji projektów.

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na stanowisku: Specjalista.
 • Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f38419b7930b4ddc850ef3f1818d1df6

Termin przesyłania zgłoszeń 26.09.2021

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.