Specjalista ds. Utrzymania Infrastruktury

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 29.08.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Specjalista ds. Utrzymania Infrastruktury

 Nr. Ref. S/UI/21

Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:

 • Obsługa, serwis, utrzymanie infrastruktury technicznej, instalacji i sieci w zakresie poprawnego funkcjonowania budynków.
 • Diagnozowanie usterek w powierzonym obszarze infrastruktury technicznej.
 • Wykonywanie drobnych remontów ogólnobudowlanych, napraw i prac instalacyjnych urządzeń oraz instalacji w powierzonym obszarze.
 • Usuwanie awarii budowlanych oraz infrastruktury technicznej, instalacji i sieci w powierzonym obszarze.
 • Nadzór nad usuwaniem przez podmioty zewnętrzne awarii budynkowych oraz infrastruktury technicznej, instalacji i sieci, w powierzonym obszarze.
 • Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji wewnętrznej.
 • Bieżący monitoring i rozwiązywanie problemów pojawiających się w związku z eksploatacją budynków i instalacji w powierzonym obszarze.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne.
 • Minimum dwa lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (utrzymanie ruchu, serwis, firma ogólnobudowlana).
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, usuwania drobnych awarii.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (DTR).

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość podstaw technicznego języka angielskiego.
 • Znajomość programów MS Office i AutoCad / ZwCad.
 • Znajomość branży budowlanej
 • Posiadane aktualne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji (E1)

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracę w zorganizowanym zespole inżynierów i techników Departamentu Technicznego.
 • Niezbędne szkolenia i wprowadzenie w zakres obowiązków.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=aea78f7375dc4d1f91f9836dfb14bb61

Termin przesyłania aplikacji: 29.08.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.