SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW DOTOWANYCH

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 11.08.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Specjalista ds. Projektów Dotowanych

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. SPD/BPB/2021/7

Główne zadania i obowiązki
• Rozliczanie przydzielonych do administrowania projektów zgodnie z harmonogramem.
• Prowadzenie monitoringu finansowego projektów.
• Nadzór nad dokumentacją projektową związaną z realizacją projektów, w tym monitorowanie rzeczowej realizacji projektów i utrzymania wskaźników.
• Monitorowanie ryzyk projektowych.
• Monitorowanie postępu projektów i bieżące/cykliczne raportowanie.
• Administrowanie korespondencją i dokumentacją w projektach, w tym: przygotowanie, gromadzenie, odpowiednie przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi aktami normatywnymi Instytutu oraz wytycznymi projektowymi.
• Bieżący kontakt z Konsorcjantami i opiekunami po stronie Instytucji finansującej w zakresie uzgodnień finansowych projektów.
• Kompletowanie i weryfikacja dokumentacji związanej z wyjazdami służbowymi pracowników i uczestników projektów.
• Przygotowanie dokumentacji projektowych do kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz audytów.
• Opisywanie dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów pod kątem zgodności z harmonogramem i budżetem projektu.
• Organizacja oraz obsługa zebrań i narad związanych z realizowanymi projektami.
• Prowadzenie archiwum projektowego.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie w obszarze biologii lub inżynierii materiałowej).
• Doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym – umożliwiającym swobodną komunikację ustną i pisemną z partnerami projektowymi.
• Energia i chęć działania.
• Umiejętność pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie.
• Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
• Chęć do nauki i rozwoju oraz zdobywania doświadczenia przy realizacji innowacyjnych projektów.
• Znajomość metodyk zarządzania projektami, potwierdzonych certyfikatami będzie dodatkowym atutem

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
• Bezpłatne miejsce parkingowe.
• Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
• Dofinansowanie do urlopu.

Aplikacje należy przesyłać za pośrednictwem strony:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e9f4a341c5354c45b74599cdb12eef84

Termin składania aplikacji: 11.01.2022r.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.