Specjalista ds. organizacyjno-prawnych

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 06.08.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych

Nr ref. SOP/BDI/2021

Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki

 • Sporządzanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia, decyzje etc.).
 • Monitorowanie przestrzegania wewnętrznych przepisów, procedur, regulaminów, wytycznych organu nadzoru, przepisów ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz z nimi powiązanych.
 • Bieżący kontakt i obsługa formalno-prawna Rady Instytutu w języku polskim i angielskim.
 • Bieżący kontakt z organem nadzoru.
 • Sporządzanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, w tym odpowiedzi na interpelacje poselskie.
 • Sporządzanie oficjalnych pism i wystąpień.
 • Przygotowywanie wniosków do instytucji zewnętrznych i weryfikacja dokumentów formalno-prawnych.
 • Monitorowanie funkcjonowania systemu weksli w Instytucie.
 • Monitorowanie funkcjonowania systemu pełnomocnictw w Instytucie.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem korporacyjnym i właścicielskim nad spółkami portfelowymi Instytutu.
 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów papierowych i elektronicznych.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie wyższe w obszarze administracji, prawa, ekonomii lub pokrewne.
 • Doświadczenie w pracy związanej z obsługą administracyjną i formalną zarządu.
 • Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa.
 • Komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność samodzielnego i sprawnego organizowania czasu pracy, wyznaczania priorytetów i terminowej realizacji zadań.
 • Systematyczność, skrupulatność i dokładność.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji za pomocą formularza rekrutacyjnego:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=20b20aa0182a431aaa5ea5a8a0a90824

Termin przesyłania aplikacji: 6.08.2021

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.