SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ PROJEKTOWYCH

Lokalizacja: Wrocław
Termin składania aplikacji: 06.02.2022

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Specjalista ds. księgowości i rozliczeń projektowych

 nr ref. SK/DK/2022

Główne zadania i obowiązki

 • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 • Dekretowanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych zgodnie z przepisami rachunkowymi, podatkowymi i projektowymi.
 • Obsługa księgowa prowadzonych w Instytucie projektów finansowanych z dotacji.
 • Monitorowanie i prowadzenie rozliczeń finansowych prowadzonych projektów oraz sporządzanie okresowych raportów zgodnie z wytycznymi programowymi.
 • Dokonywanie księgowań związanych z zamknięciem miesiąca i roku.
 • Analiza kont rachunkowych pod względem prawidłowości zapisów księgowych.
 • Współpraca z audytorami i innymi przedstawicielami instytucji kontrolnych.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym (finanse/rachunkowość).
 • Min. 3- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Dobra znajomości przepisów podatkowych i rachunkowych.
 • Mile widziana umiejętność i doświadczenie w rozliczaniu dotacji ze środków publicznych (krajowych) i unijnych.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel).
 • Samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków.
 • Mile widziane znajomość systemu SIMPLE.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat.
 • Interesującą pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Możliwość pozyskania i rozwoju kompetencji w obszarze rozliczania projektów finansowanych z dotacji.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Pakiet benefitów pracowniczych (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, do urlopu wypoczynkowego, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do karnetów sportowych).
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=33cfec2c9ac54e6fa639f903c24e813b

Termin przesyłania zgłoszeń 6.02.2022 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.