SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 22.07.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. Kontrolingu
Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. K/DK/2021

Główne zadania i obowiązki
• Kontrola spójności danych w systemach analityczno-księgowych.
• Przygotowywanie danych stanowiących podstawę raportów zarządczych.
• Uczestnictwo w budżetowaniu i procesach kontroli budżetu.
• Przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby zarządzających.
• Tworzenie struktur rozliczeń kontrolingowych.
• Monitorowanie poziomu kosztów i ich odchyleń.
• wyliczanie wskaźników finansowych i operacyjnych.
• Uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie wyższe z obszaru finansów, kontrolingu lub rachunkowości.
• Doświadczenie w pracy w obszarze kontrolingu.
• Minimum roczne doświadczenie w pracy z systemem ERP, sporządzaniem analiz, raportów oraz prezentacji danych (mile widziana praca w systemie Simple).
• Bardzo dobrej znajomości Excela (zagnieżdżanie formuł, budowanie i korzystanie z tabel przestawnych, zaawansowane filtrowanie, praca z dużymi arkuszami, łączenie oddzielnych plików, wielowymiarowe agregowanie danych).
• Chęć zdobywania wiedzy z zakresu kontrolingu i rachunkowości zarządczej.
• Umiejętności analityczne oraz proponowania rozwiązań na podstawie posiadanych informacji.
• Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1.

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat.
• Interesującą pracę w przyjaznej atmosferze.
• Możliwość pozyskania i rozwoju kompetencji w obszarze rozliczania projektów finansowanych z dotacji.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
• Bezpłatne miejsce parkingowe.
• Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
• Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
• Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=33485b7c5548451cb7da14f92fb6ccab

Termin przesyłania zgłoszeń 22.07.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.