SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI I ORGANIZACJI EVENTÓW

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 11.08.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Specjalista ds. komunikacji i organizacji eventów

Nr ref. SKE/PR/2021
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki
• Inicjowanie i organizacja aktywności budujących zaangażowanie pracowników (np. eventy, imprezy sportowe).
• Wsparcie organizacyjne przy eventach firmowych (wewnętrznych i zewnętrznych).
• Wsparcie w przygotowaniu wydarzeń organizowanych przez Instytut (np. konferencje naukowe, seminaria, warsztaty, dni otwarte itp.) oraz takich, w których Instytut uczestniczy.
• Współpraca w powyższym zakresie z partnerami zewnętrznymi.
• Planowanie i przygotowanie treści na potrzeby komunikacji wewnętrznej (m.in. newslettery).
• Wsparcie administracyjne pracy Działu Komunikacji i Promocji.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie wyższe.
• Min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
• Praktyczna znajomość współczesnych trendów, narzędzi komunikacji, w tym mediów społecznościowych.
• Łatwość w pisaniu i redagowaniu tekstów.
• Mile widziana znajomość programów graficznych oraz umiejętność przygotowania materiałów wideo.
• Samodzielność, komunikatywność oraz otwartość na nowe zadania.
• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (w mowie i piśmie).
• Umiejętność pracy w zespole.

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów.
• Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
• Bezpłatne miejsce parkingowe.
• Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
• Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
• Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji za pomocą formularza rekrutacyjnego:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8ad9c6f92d4d47519438a223b54cfc59

Termin przesyłania aplikacji: 11.08.2021

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.