SPECJALISTA DS. INSTALACJI (UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY, UTRZYMANIE RUCHU, FACILITY MANAGEMENT)

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 08.10.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

SPECJALISTA DS. INSTALACJI (UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY, UTRZYMANIE RUCHU, FACILITY MANAGEMENT)

Miejsce pracy: Wrocław

Nr ref. Sds.I/HWAC/2021

Główne zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:

 • Nadzór nad utrzymaniem infrastruktury technicznej.
 • Diagnozowanie usterek w powierzonym obszarze infrastruktury technicznej.
 • Nadzór branżowy nad realizacją bieżącej konserwacji i przeglądów w powierzonym obszarze.
 • Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji wewnętrznej.
 • Bieżący monitoring i rozwiązywanie problemów pojawiających się w związku z eksploatacją budynków i instalacji w powierzonym obszarze.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne (preferowany tytuł inżyniera).
 • Minimum dwa lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (utrzymanie ruchu, serwis, FM).
 • Posiadane aktualne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji (E1).
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (DTR).
 • Umiejętność czytania schematów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość podstaw technicznego języka angielskiego.
 • Znajomość programów AutoCad / ZwCad.
 • Znajomość branży wentylacji, instalacji chłodniczych, techniki grzewczej, wod-kan.

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracę w zorganizowanym zespole inżynierów i techników Departamentu Technicznego.
 • Niezbędne szkolenia i wprowadzenie w zakres obowiązków.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9a5c4f6d0f19422e996890a16d9657c6

Termin przesyłania aplikacji:  08.10.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.