SPECJALISTA DS. DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Lokalizacja: Wrocław
Termin składania aplikacji: 01.12.2021

Obecnie do naszego Laboratorium Diagnostycznego oraz tworzonego Centrum Diagnostyki Populacyjnej poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Diagnostyki Laboratoryjnej

którego głównym zadaniem będzie prowadzenie badań diagnostycznych na obecność COVID-19

nr ref. COVID/S

Główne zadania i obowiązki:

 • Pobieranie od pacjentów wymazów na obecność COVID-19.
 • Pobieranie próbek w systemie stacjonarnym i poza warunkami laboratoryjnymi.
 • Zabezpieczanie, opisywanie i przekazywanie oznaczonych próbek do badań.
 • Realizacja procesu diagnostycznego techniką Real-Time PCR, w kierunku obecności COVID-19 (przygotowanie materiału w komorze laminarnej, środki ochrony osobistej BSL3).
 • Interpretowanie i autoryzowanie wyników badań.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej pobranych wymazów i przeprowadzonych badań.
 • Wykonywanie codziennych obowiązków laboratoryjnych,  w tym utrzymywanie właściwego stanu technicznego aparatury badawczej.

Wymagane kwalifikacje:

 • Aktualne prawo do wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.
 • Doświadczenie w pracy w warunkach sterylnych (najlepiej z materiałem potencjalnie zakaźnym).
 • Gotowość do pracy z materiałem zakaźnym.
 • Mile widziane doświadczenie w pobieraniu wymazów mikrobiologicznych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w topowych badaniach nad COVID-19.
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać do dnia 1.12.2021  za pomocą formularza na stronie:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1cb46b7925304053a3de253da2ada9f1

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.