SPECJALISTA DS. COMPLIANCE I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Lokalizacja: Wrocław
Termin składania aplikacji: 20.01.2022

Obecnie poszukujemy eksperta na stanowisko

Specjalista ds. Compliance i Kontroli Wewnętrznej

  Miejsce pracy: Wrocław

nr ref. SKW/A

który będzie odpowiedzialny za realizację polityki zgodności oraz nadzoru wewnętrznego w Instytucie

Główne zadania i obowiązki:

 • Udział w przygotowywaniu i realizowaniu polityki zgodności oraz nadzoru wewnętrznego.
 • Wdrażanie przepisów wewnętrznych dotyczących systemu kontroli wewnętrznej w Instytucie.
 • Prowadzenie działań weryfikujących oraz zapewnianiających zgodność działania Instytutu i jegopracowników z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi organów nadzoru oraz wewnętrznymi regulacjami.
 • Identyfikowanie, pomiar, monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności w działalności Instytutu. Proponowanie rozwiązań i  planowanie działań prewencyjnych.
 • Rewizja i doskonalenie oraz wdrażanie nowych mechanizmów kontrolnych.
 • Udział w budowanie kultury compliance w Instytucie.
 • Przygotowywanie regularnych sprawozdań i raportów zarządczych.

Kwalifikacje zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek prawniczy lub ekonomiczny (mile widziane ukończone studia podyplomowe dot. zgodności).
 • Dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli wewnętrznej, compliance, audytu (najlepiej w instytucji państwowej).
 • Wiedza z zakresu rozwiązań i metodologii przeprowadzania czynności kontrolnych i audytów oraz/lub z obszaru Compliance.
 • Umiejętność interpretowania i stosowana przepisów prawa  oraz wymogów organów nadzoru.
 • Umiejętność analizy i oceny dokumentacji.
 • Wysokie umiejętności interpersonalne.
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Samodzielność oraz rzetelność w wykonywaniu zadań.
 • Wysoki poziom etyki zawodowej oraz zdolność do budowania transparentnych relacji z Klientami wewnętrznymi.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, formowania argumentów i prezentacji wniosków.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point).
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację ustną i pisemną.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, pakietów sportowych i urlopu wypoczynkowego.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Aplikacje należy przesyłać w terminie do 20.01.2022 r. za pośrednictwem formularza na stronie:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=eac4a614cc2f432b9e507c8d3d5ee3eb

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.