RADCA PRAWNY (IN-HOUSE)

Lokalizacja: Wrocław
Termin składania aplikacji: 29.12.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Radca Prawny (In-House)

nr ref. RP/2021

Twoim podstawowym obowiązkiem będzie świadczenie bieżącej pomocy prawnej w zespole radcowskim dla Klienta wewnętrznego – państwowej osoby prawnej z sektora B+R, będącej Instytutem Sieci Badawczej Łukasiewicz, działającej na pograniczu biznesu i sfery publicznej – z zakresu prawa zamówień publicznych z perspektywy zamawiającego, prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, a także z zakresu regulacji dotyczących projektów i grantów naukowych i badawczych.

Główne zadania i obowiązki

 • Zapewnienie stałej i bieżącej pomocy prawnej na rzecz Klienta wewnętrznego z zakresu prawa zamówień publicznych, cywilnego oraz handlowego, a także w innych niezbędnych zakresach:
  • tworzenie i weryfikacja umów i innej dokumentacji organizacji
  • analizy prawne
  • wskazywanie możliwych rozwiązań i rekomendowanie najlepszych z nich
  • czynności w postępowaniu cywilnym
 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych
 • Udział w opiniowaniu i tworzeniu dokumentacji przetargowej pod względem formalno-prawnym, a także wsparcie formalno-prawne działu zakupów do zakończenia postępowania zamówieniowego
 • Występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika
 • Raportowanie zgodnie z przyjętymi zasadami
 • Wsparcie merytoryczne pozostałych działów organizacji w ich zadaniach

Kwalifikacje zawodowe

 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych) (warunek niezbędny)
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy
 • Mile widziana znajomość prawa własności intelektualnej
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie i bardzo dobra znajomość prawa w zakresie realizacji grantów i projektów naukowo-badawczych
 • Biznesowe / kancelaryjne standardy pracy (skrupulatność, wzorowa komunikacja z Klientem wewnętrznym, terminowość, zrozumienie potrzeb i interesów Klienta)
 • Samodzielność i odpowiedzialność za swoją pracę zgodnie ze standardami zawodowymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę nad umowami w języku angielskim
 • Dobra umiejętność priorytetyzacji zadań

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę w dużej, wciąż rozwijającej się organizacji B+R
 • Pracę w siedzibie PORT
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w ciekawych, niekiedy pionierskich projektach, na pograniczu biznesu i sfery publicznej
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Bezpłatne miejsce parkingowe
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4da1fa8f434b4c1297c57b63a1946787

Termin przesyłania zgłoszeń 29.12.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.