PRACOWNIK TECHNICZNY

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 28.09.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

PRACOWNIK TECHNICZNY

Miejsce pracy: Wrocław

nr ref. PT/DR-I/2021

Główne zadania i obowiązki

 • Wykowywane przeglądów i konserwacji stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej mających na celu stałe utrzymanie ich sprawności technicznej.
 • Obsługa, serwis, utrzymanie infrastruktury technicznej, instalacji i sieci  w zakresie poprawnego funkcjonowania budynków.
 • Wykonywanie drobnych remontów ogólnobudowlanych, napraw i prac instalacyjnych urządzeń i instalacji w powierzonym obszarze.
 • Usuwanie awarii budowlanych oraz infrastruktury technicznej, instalacji i sieci w powierzonym obszarze.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie min. zawodowe.
 • Minimum dwa lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (konserwator, serwis, firma ogólnobudowlana).
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, usuwania drobnych awarii.

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Pracę w zorganizowanym zespole inżynierów i techników Departamentu Technicznego.
 • Niezbędne szkolenia i wprowadzenie w zakres obowiązków.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=82db684b930441b58bdf7f4ad4fff144

Termin przesyłania zgłoszeń 28.09.2021

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.