POST-DOC (INŻYNIER BADAŃ) W ZESPOLE SYNTEZY ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 17.09.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Post-Doc (Inżynier Badań)

Do projektu NCN – „Układy ciekłokrystaliczne jako źródła elektrycznie przestrajanego białego światła laserowego”

Miejsce pracy: Wrocław

nr ref. PD/WL/2021/2

Celem  niniejszego  projektu  jest synteza nowych barwników organicznych oraz hybrydowych układów organicznych/nieorganicznych, a także charakterystyka  hybrydowych  materiałów  na  bazie  modyfikowanych  i/lub  domieszkowanych  barwnikiem ciekłych  kryształów  w  celu  uzyskania  akcji  laserowej,  przy  pompowaniu  optycznym  z  możliwością jednoczesnej  emisji  promieniowania  pozwalającego  na  otrzymanie  światła  białego. Istotny dla realizacji projektu  jest również  opis  mechanizmów  wzmacniania  światła  opartych  na  sprzężeniu  zwrotnym  na  strukturach periodycznych  lub  poprzez  konstruktywne  rozpraszanie  fali  na  mikro-  i  nanoobiektach  (rezonatorach)  zawierających domieszkowany barwnikiem luminescencyjnym ciekły kryształ.

Główne zadania i obowiązki

 • Wykonywanie badań naukowych w ramach projektu w tym: synteza nowych barwników organicznych, wytwarzanie hybrydowych układów nieorganiczno-organicznych, prowadzenie syntez w warunkach o podwyższonej czystości oraz bezwodnych i beztlenowych (glove-box).
 • Opracowywanie danych i wyników, prowadzenie dokumentacji badań w postaci dziennika laboratoryjnego.
 • Przekazywanie wyników badań przełożonemu.
 • Analiza wyników i przygotowywanie publikacji w czasopismach naukowych, prezentacja wyników na konferencjach.

Kwalifikacje zawodowe

 • Tytuł doktora w obszarze chemii uzyskany nie wcześniej niż 2016 rok.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w tym w wytwarzaniu warstw hybrydowych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
 • Zatrudnienie na stanowisku Starszego Specjalisty.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na czas trwania projektu.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Dofinansowanie do wypoczynku oraz prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Kandydaci spełniający kryteria zawarte w ogłoszeniu oraz inne kryteria dla stanowiska typu PostDoc ustalone przez NCN w uchwale Rady NCN nr 102/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. wraz z załącznikami proszeni są o przesłanie aplikacji poprzez link:  

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=13606de78aa14b4980effb75fa08823e

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.