POST-DOC (INŻYNIER BADAŃ) W LABORATORIUM BIOOBRAZOWANIA)

Lokalizacja: Wrocław
Termin składania aplikacji: 17.12.2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół nauk o życiu, biotechnologii oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

Obecnie poszukujemy Kandydata do roli:

Post-doc

w projekcie realizowanym w Laboratorium Bioobrazowania

(projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) pn.: Analiza skuteczności immunoterapii glejaka z wykorzystaniem limfocytów T gamma-delta.)

nr ref. POSTDOC/LBO/2021

Główne zadania i obowiązki

 • Realizacja zadań badawczych związanych z projektem (w tym na myszach laboratoryjnych).
 • Samodzielne planowanie eksperymentów.
 • Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
 • Prowadzenie dokumentacji badań i przekazywanie wyników badań przełożonemu.
 • Przygotowywanie publikacji w czasopismach naukowych, prezentacja wyników na konferencjach.

Kwalifikacje zawodowe

 • Tytuł doktora.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru immunologii, a w szczególności biologii limfocytów T.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym w hodowlach komórkowych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dodatkowym atutem będą: doświadczenie w pracy na myszach laboratoryjnych, znajomość technik biologii molekularnej, dotyczących wyciszania genów i ekspresji białek, znajomość technik mikroskopowych.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na czas określony w ramach realizacji projektu badawczego (do 2024-07-27) na stanowisku Starszy Specjalista.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Uczestnictwo w projekcie nastawionym na zbadanie interakcji komórek układu odpornościowego z komórkami nowotworowymi mózgu w modelach in vitro i in vivo, wykorzystującym zaawansowane techniki obrazowania przyżyciowego.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=193859e0ec4840dbaef076c00c21f7fd

Termin przesyłania zgłoszeń 17.12.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.