MŁODSZY SPECJALISTA DS. HR

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 28.07.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Młodszy Specjalista ds. HR
Nr. Ref. MS/HR/2021
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Realizacja projektów rekrutacyjnych w Polsce i zagranicą.
• Aktywne pozyskiwanie Kandydatów (metodą Direct Search).
• Aktywne poszerzanie źródeł pozyskiwania kandydatów.
• Budowanie pozytywnego wizerunku Instytutu na rynku.
• Udział w wybranych projektach HR w organizacji.
• Wykonywanie prac administracyjnych na rzecz działu.
• Współpraca z Działem Komunikacji w celu promocji procesów rekrutacyjnych.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
• Znajomość zagadnień z obszaru podstawowych procesów HR.
• Doświadczenie zawodowe w obszarze rekrutacji.
• Doświadczenie w pozyskiwaniu kandydatów metodą Direct Search.
• Nastawienie na realizację celu, samodzielności i dobra organizacja pracy własnej.
• Znajomość pakietu MS Office.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
• Proaktywne podejście i inicjatywa w pozyskiwaniu kandydatów.
• Łatwość nawiązywania kontaktów i budowania i utrzymywania relacji. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Aktywny udział w pozyskiwaniu talentów i realizowaniu projektów HR.
• Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.
• Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
• Bezpłatne miejsce parkingowe.
• Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
• Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b1c0a6a1012a49948c63541feba424c8

Termin przesyłania zgłoszeń 28.07.2021

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.