MŁODSZY SPECJALISTA DS. HELPDESK

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 22.07.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Młodszy Specjalista ds. HelpDesk
którego zadaniem będzie zapewnienie wsparcia użytkownikom w zakresie rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem i obsługą sprzętu komputerowego oraz wykorzystywanych systemów.

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. HD/IT/2021

Główne zadania i obowiązki
• Codzienne wsparcie użytkowników w zakresie obsługi komputerów, urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych w firmie, w tym: identyfikacja i rozwiązywanie problemów, instalowanie oprogramowania, konfiguracja komputerów i urządzeń peryferyjnych, przygotowywanie sprzętu na konferencje itp.
• Szkolenie nowych pracowników z zakresu funkcjonowania i obsługi systemów i oprogramowania.
• Naprawa, konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego, w tym zlecanie napraw na zewnątrz, relokacja sprzętu, reinstalacja systemów i oprogramowania na stacjach roboczych itp.
• Ewidencja zasobów IT (m.in. sprzęt, oprogramowanie, licencję), zakupy i aktualizacja oprogramowania użytkowego, monitorowanie aktualności licencji.
• Monitorowanie bezpieczeństwa stacji klienckich użytkowników.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie min. średnie techniczne.
• 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
• Doświadczenie w obsłudze zgłoszeń HelpDesk, dotyczących szeroko rozumianej infrastruktury IT (komputery, laptopy, drukarki, urządzenia peryferyjne i mobilne, MS Windows, MS Office itp.).
• Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows i pakietów biurowych Microsoft Office.
• Bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego i peryferyjnego (naprawa, serwis, instalacja).
• Zaawansowana umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania.
• Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych LAN, Wi-Fi, VPN.
• Podstawowa znajomość MS Windows Serwer (m.in. Active Directory).
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej.
• Umiejętność analitycznego myślenia.
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
• Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Interesującą pracę w przyjaznej atmosferze.
• Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
• Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
• Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
• Bezpłatne miejsce parkingowe.
• Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3824a22562da4551afe459f00324fc63

Termin przesyłania zgłoszeń 22.07.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.