Młodszy Specjalista ds. Administracyjnych

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 23.09.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Młodszy Specjalista ds. Administracyjnych

(techniczno-gospodarczych)

Nr ref. MSA/A/2021

Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki

 • Monitoring utrzymania terenów zielonych na terenie Kampusu.
 • Udział w planowaniu i weryfikacji pracy personelu gospodarczo-ogrodniczego.
 • Nadzór nad użytkowaniem maszyn ogrodniczych, zlecanie prac serwisowych, wykonywanie podstawowych prac konserwacyjnych.
 • Monitorowanie zapasów materiałów eksploatacyjnych do maszyn ogrodniczych.
 • Udział w realizacji procesów administracyjnych m.in.:
  • zaopatrzenie pracowników w materiały biurowe i eksploatacyjne,
  • zakupy usług, materiałów i urządzeń,
  • udział w procesie relokacji pracowników i organizacja biur,
 • Bieżący monitoring realizowanych umów.
 • Udział w organizacji wydarzeń na terenie Instytutu.
 • Współpraca z pozostałymi komórkami Instytutu.
 • Realizacja innych prac administracyjnych wynikających z działalności komórki organizacyjnej.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie minimum średnie.
 • Zmysł techniczny – wiedza z zakresu eksploatacji maszyn ogrodniczych.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presja czasu.
 • Posiadanie prawa jazdy Kat. B.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji za pomocą formularza rekrutacyjnego:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0904d3f23c1442ecb24705ada47f99ff

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0904d3f23c1442ecb24705ada47f99ff

Termin przesyłania aplikacji: 23.09.2021

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.