LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 14.10.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Miejsce pracy: Wrocław

nr ref. LJA/2021

Główne zadania i obowiązki

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie indywidualnych oraz grupowych (6-8 osobowych) zajęć z języka angielskiego dla pracowników w ramach różnych działów Instytutu (zajęcia prowadzone będą na miejscu w Instytucie).
 • Przygotowywanie i opracowywanie materiałów do zajęć.
 • Prowadzenie zajęć na różnym poziomie zaawansowania.
 • Poszerzanie zakresu słownictwa z obszaru badawczo-naukowego oraz biznesowego pracowników.
 • Prowadzenie konwersacji z pracownikami oraz managerami.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie wyższe z kwalifikacjami do pracy na stanowisku lektora języka angielskiego.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla pracowników organizacji.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku lektora biznesowego języka angielskiego.
 • Dyspozycyjności pomiędzy 7:00 a 17:00 (nasze podstawowe godziny pracy).
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, pomysłowość i zaangażowanie w pracę.
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy.

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na stanowisku Starszego Specialisty.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0cfa9e602512425ca1ef7db49b2290b5

Termin przesyłania zgłoszeń 14.10.2021

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.