KIEROWNIK MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 19.11.2021

Obecnie do naszego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz tworzonego Centrum Diagnostyki Populacyjnej poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Miejsce pracy: Wrocław

Nr ref.: KMLD/CDP/2021

Główne zadania i obowiązki:

 • Kompleksowe zarządzanie oraz koordynacja pracy laboratorium.
 • Zarządzanie podległym zespołem pracowników.
 • Zapewnienie ciągłości oraz nadzór nad wykonywanymi badaniami laboratoryjnymi.
 • Nadzór i realizacja procesów diagnostycznych.
 • Interpretacja i autoryzacja wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
 • Wdrażanie nowych metod diagnostycznych i rozwój laboratorium zgodnie z kierunkiem rozwoju Centrum Diagnostyki Populacyjnej
 • Nadzór nad obsługą aparatury medycznej.
 • Nadzór nad prowadzoną w laboratorium dokumentacją laboratoryjną zgodnie z przyjętym systemem jakości.
 • Nadzór nad przestrzeganiem procedur wewnętrznych.

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie kierunkowe, ukończona specjalizacja w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, genetyki medycznej lub mikrobiologii.
 • Aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
 • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe. 
 • Doświadczenie w koordynowaniu pracy w laboratorium lub pracowni diagnostycznej.
 • Doświadczenie w pracy w warunkach sterylnych z materiałem potencjalnie zakaźnym.
 • Gotowość do pracy z materiałem zakaźnym.
 • Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie funkcjonowania laboratorium diagnostycznego.
 • Doświadczenie w pracy z systemami jakości dotyczącymi pracy w laboratorium diagnostycznym.
 • Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w zmiennych warunkach w interdyscyplinarnych zespołach.
 • Umiejętność ustalania priorytetów i organizacji pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na stanowisku Głównego Specjalisty w renomowanym instytucie zatrudniającym międzynarodową kadrę naukowców prowadzących innowacyjne projekty badawcze.
 • Wynagrodzenie adekwatne do poziomu kompetencji i doświadczenia zawodowego.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Grupowe ubezpieczenie na życie.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie przepięknego zielonego kampusu na przedmieściach Wrocławia, obejmującego kompleks zarówno nowoczesnych, jaki i zabytkowych, pieczołowicie odrestaurowanych budynków.

Aplikacje należy przesyłać w terminie do 19.11.2021 r. za pośrednictwem formularza na stronie:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0a756328866340539df4fdd6f301ee4a

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.