KIEROWNIK LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH I SPEKTROSKOPOWYCH

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 18.11.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Kierownik Laboratorium Analiz Chemicznych i Spektroskopowych

Miejsce pracy: Wrocław

nr ref. KL/CHEMLAB/2021

Główne zadania i obowiązki

 • Definiowanie potencjału naukowo-badawczego i usługowego laboratorium oraz kierunków jego rozwoju, zgodnie ze strategią rozwojową obszaru badawczego.
 • Obserwacja światowych trendów naukowych w dziedzinie badań i wzbogacanie oferty laboratorium o nowe usługi.
 • Opracowywanie, wdrażanie i zarządzanie procesami badawczymi w laboratorium.
 • Koordynacja prac podległego zespołu na rzecz świadczenia usług badawczych w laboratorium.
 • Konsultowanie wyników analiz oraz przygotowywanie raportów dla klientów.
 • Budowa i utrzymanie relacji z partnerami naukowymi i biznesowymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.
 • Nadzór nad powierzoną aparaturą, zarządzanie bezpieczeństwem ludzi i sprzętu w obrębie laboratorium.
 • Zarządzanie kosztami laboratorium i ich optymalizacja.

Wymagane kwalifikacje zawodowe

 • Stopień doktora z zakresu chemii, fizyki, biotechnologii lub pokrewnych.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Praktyczna znajomość technik analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: chromatografii gazowej, spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii ramanowskiej,  
 • Umiejętności związane z analizą i opracowaniem wyników
 • Umiejętność kwalifikacji i walidacji metod badawczych będzie dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
 • Dobrze rozwinięte umiejętności: planowania i zarządzania czasem.
 • Zorientowanie na jakość pracy.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz czytanie literatury branżowej.

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku: Główny Specjalista.
 • Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Stymulujące środowisko naukowe współpracujące z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej i pakietów sportowych.
 • Dofinansowanie do urlopu.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.

Aplikacje należy przesyłać w terminie do 18.11.2021 r. za pośrednictwem formularza na stronie:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b34fe21b4a6942a48bdc44b2cd05d66c

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.