INŻYNIER BADAŃ w Zespole Badawczym Materiałów Kompozytowych i Powłok

Lokalizacja: Wrocław
Termin składania aplikacji: 05.11.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Badań
w Zespole Badawczym Materiałów Kompozytowych i Powłok

nr. ref: IB/CoMat/2021

Miejsce pracy: Wrocław


odpowiedzialnego za samodzielne prowadzenie badań, rozwijanie własnej tematyki z obszaru materiałów kompozytowych/powłok i pozyskiwanie projektów badawczych

Główne zadania i obowiązki:

 • Samodzielne planowanie i wykonywanie badań w ramach interdyscyplinarnych projektów badawczych.
 • Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań. Prowadzenie dokumentacji badań i przekazywanie wyników badań przełożonemu.
 • Pozyskiwanie projektów badawczych zgodnych z obszarami badawczymi Zespołu Materiałów Kompozytowych i Powłok (CoMat).
 • Rozwój własnej tematyki badawczej zgodnej z obszarem naukowym CoMat.
 • Opracowywanie oraz publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych.

Kwalifikacje zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe w obszarze nauk chemicznych, inżynierii materiałowej lub pokrewnych. Wymagany stopień doktora.
 • Wiedza z zakresu chemii, polimerów, materiałów kompozytowych lub powłok.
 • Umiejętność analizy właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych i/lub powłok.
 • Doświadczenie w wytwarzaniu materiałów kompozytowych i/lub powłok.
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu projektów B+R oraz pracy naukowo-badawczej w projektach badawczych. Wymagany dorobek naukowy w postaci publikacji.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym nomenklatury specjalistycznej.

Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę na pełen etat na stanowisku Starszego Specjalisty.
 • Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej.
 • Udział w tworzeniu nowych produktów i technologii.
 • Środowisko sprzyjające wymianie myśli naukowych.
 • Pakiet benefitów pracowniczych (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, do urlopu wypoczynkowego, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do karnetów sportowych).
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=50142bce38544bcea422471388acb2e6

Termin przesyłania zgłoszeń 5.11.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.