INŻYNIER BADAŃ w Zespole Badawczym Bioinżynierii

Lokalizacja: Wrocław
Termin składania aplikacji: 24.10.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Inżynier Badań w Zespole Badawczym Bioinżynierii

nr. ref: IB/Plaster/20021

Miejsce pracy: Wrocław

do realizacji projektu: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z jednostką naukową zmierzających do opracowania specjalistycznych zestawów opatrunkowych wspomagających gojenie ran do zastosowań medycznych”. Celem projektu jest opracowane innowacyjnych specjalistycznych zestawów opatrunkowych. Głównym atutem nowych produktów będzie przyspieszenie gojenia się ran, redukcja bliznowacenia, minimalizacja bólu i uczuleń. Okres realizacji projektu: 01/01/2021 – 31/03/2023

Główne zadania i obowiązki

 • Wykonywanie badań naukowych w ramach projektu w tym: fenotypowanie komórek pełnej krwi obwodowej (cytometria przepływowa), ocena rozpuszczalnych komponentów układu odpornościowego (bioplex).
 • Opracowywanie danych i wyników, prowadzenie dokumentacji badań w postaci dziennika laboratoryjnego.
 • Przekazywanie wyników badań przełożonemu.
 • Analiza wyników i przygotowywanie publikacji w czasopismach naukowych.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (biotechnologia/biologia), pożądany stopień naukowy doktora.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na stanowisku Starszego Specjalisty na czas trwania projektu.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Pakiet benefitów pracowniczych (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, do urlopu wypoczynkowego, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do karnetów sportowych).
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2b10e08ad25844359de56e23555e1a94

Termin przesyłania zgłoszeń 24.10.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.