DYREKTOR BIURA PRAWNEGO

Lokalizacja: Wrocław
Termin składania aplikacji: 20.12.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Dyrektor Biura Prawnego

nr ref. DBP/2021

Główne zadania i obowiązki

 • Zarządzanie pracą biura prawnego – organizowanie pracy i zarządzanie podległymi prawnikami.
 • Zapewnienie stałego i bieżącego doradztwa prawnego na rzecz Klienta wewnętrznego z zakresu prawa zamówień publicznych, cywilnego, handlowego, gospodarczego, pracy etc. Wskazywanie możliwych rozwiązań i rekomendowanie najlepszych z nich.
 • Bezpośrednia współpraca z władzami Instytutu. Udzielanie porad i konsultacji prawnych.
 • Nadzór nad analizą i przygotowywaniem dokumentów prawnych oraz rozwiązywaniem zagadnień prawnych.
 • Występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika.

Kwalifikacje zawodowe

 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.
 • Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym działem prawnym.
 • Mile widziane doświadczenie i bardzo dobra znajomość prawa w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych oraz prawa własności intelektualnej.
 • Umiejętność logicznego myślenia, jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi.
 • Umiejętność uczestniczenia w wielu projektach jednocześnie, na różnym etapie zaawansowania.
 • Dobra umiejętność priorytetyzacji zadań.
 • Samodzielność, inicjatywa i skuteczność w działaniu.
 • Poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania, terminowość w realizacji zadań.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację biznesową (w tym tworzenie i opiniowanie umów w języku angielskim).

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę w dużej, wciąż rozwijającej się organizacji B+R.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w ciekawych, pionierskich projektach, na pograniczu biznesu i sfery publicznej.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Dofinansowanie do kart sportowych.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=cfbc4b2f2aac4362b683260b0850241b

Termin przesyłania zgłoszeń 20.12.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.