DORADCA DS. KOMERCJALIZACJI

Lokalizacja: Wrocław
Termin składania aplikacji: 29.11.2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu od 2019 r. pełni rolę Podmiotu zarządzającego dla programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB), który dedykowany jest obszarowi biotechnologia medyczna – onkologia. Program WIB to nowatorska formuła organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym, zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników. Program WIB oraz zadania podmiotu zarządzającego WIB zostały określone w przepisach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Więcej informacji na temat programu WIB dostępnych jest na stronie www.wib.port.org.pl

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Doradca ds. Komercjalizacji

nr ref. DK/2021

Główne zadania i obowiązki

 • Udział w ewaluacji wniosków o finansowanie pod kątem celów programu WIB.
 • Identyfikowanie technologii i wyników badań o potencjalne komercyjnym powstających w Zespołach badawczych WIB.
 • Monitorowanie rozwoju przedsięwzięć o potencjale komercyjnym we współpracy z Zespołami badawczymi WIB.
 • Stała współpraca z Zespołami badawczymi w zakresie komercjalizacji, transferu technologii i IP.
 • Opracowanie analiz w zakresie potencjału wdrożeniowego i komercyjnego nowych technologii.
 • Projektowanie ścieżki komercjalizacji.
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów naukowych i biznesowych.
 • Uczestnictwo w negocjacjach biznesowych.
 • Współpraca z ekspertami zewnętrznymi.
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących transferu technologii takich, jak: MTA, NDA, MOU, licencje, umowy sprzedaży, umowy na usługi B+R i inne.
 • Budowanie wizerunku ŁUKASIEWICZ-PORT poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach.
 • Nieustanne rozwijanie nowych umiejętności i zdobywanie aktualnej wiedzy w dziedzinie transferu technologii.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie minimum wyższe magisterskie w obszarze biotechnologii, medycyny lub chemii, preferowany stopień doktora nauk biologicznych, medycznych, chemicznych lub pokrewnych.
 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy w działach rozwoju biznesu (BD) firm biotechnologicznych/farmaceutycznych także w środowisku międzynarodowym.
 • Znajomość zagadnień dotyczących procesu transferu technologii i patentowania.
 • Swobodne posługiwanie się pakietem Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania programu Excel jako narzędzia do sporządzania bazy danych i ich analizy.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynną komunikację.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.
 • Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w zmiennych warunkach w interdyscyplinarnych zespołach.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku Głównego Specjalisty.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w interesujących projektach.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, wypoczynku i karnetów sportowych.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b3b1e748e2764f498dcd8c8632bbd099

Termin przesyłania zgłoszeń 29.11.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.