ASYSTENTKA DYREKTORA DEPARTAMENTU ORGANIZACJI

Lokalizacja
Termin składania aplikacji

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Asystentka Dyrektora Departamentu Organizacji
Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. A/DO/21

Główne zadania i obowiązki
• Administracyjne wsparcie Dyrektora Departamentu Organizacji w codziennych obowiązkach.
• Obsługa Departamentu Organizacji, w tym prowadzenie kalendarza spotkań.
• Organizacja i obsługa spotkań.
• Przygotowywanie pism, raportów, zestawień, prezentacji na potrzeby Dyrektora.
• Udział w tworzeniu regulacji wewnętrznych.
• Wsparcie zespołu w codziennych zadaniach przypisanych do Departamentu Organizacji.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie wyższe, ekonomiczne, administracyjne, prawne lub pokrewne.
• Umiejętność bardzo dobrej organizacji czasu pracy.
• Doświadczenie w pracy w roli asystentki i/lub pracownika biura zarządu/sekretariatu.
• Komunikatywność, rzetelność, dbałość o szczegóły.
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum na poziomie B2).
• Umiejętność pracy pod presją czasu i w warunkach stresu.

Kandydatom oferujemy
•Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na stanowisku: Specjalista.
•Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.
•Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
•Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.
•Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
•Bezpłatne miejsce parkingowe.
•Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
•Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=42ee51c53df74e939572b566275d00d2

Termin przesyłania zgłoszeń 25.07.2021

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.