ASYSTENT/-KA PROCESÓW W DEPARTAMENCIE WIB

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 23.01.2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządza środkami finansowymi na realizację wieloletnich zadań badawczych w nowatorskiej formule określonej jako Wirtualny Instytut Badawczy (WIB). WIB dedykowany obszarowi biotechnologii medycznej – onkologii, stanowić będzie formę organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym, zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników. Mechanizm WIB oraz zadania podmiotu zarządzającego WIB zostały określone w przepisach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

ASYSTENT/-KA PROCESÓW W DEPARTAMENCIE WIB

(w samodzielnym departamencie odpowiedzialnym za wdrażanie programu WIB)

Miejsce pracy: Wrocław 

Nr. Ref. AP/WIB/2022

Główne zadania i obowiązki

 • Bieżąca obsługa administracyjno-biurowa departamentu, zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura oraz prawidłowego obiegu dokumentów i przepływu informacji.
 • Udział w tworzeniu i aktualizowaniu procedur i dokumentacji dotyczących wdrażania i monitorowania programu WIB.
 • Przygotowywanie i obsługa organizacyjna spotkań.
 • Przygotowywanie sprawozdań, zestawień i analiz dotyczących programu WIB na potrzeby przełożonych i podmiotów nadzorujących.
 • Udział w przygotowywaniu działań promocyjnych i informacyjnych na temat wdrażania i efektów programu w środowisku naukowym, w tym w organizacji szkoleń, konferencji, prowadzenia strony internetowej programu, przygotowywanie newslettera programu.
 • Wsparcie organizacji prac ekspertów programu WIB.
 • Wsparcie procesów związanych z przeprowadzaniem oceny formalnej wniosków o finansowanie, przygotowywaniem list rankingowych i informacji o wyborze zespołów badawczych do finansowania, przygotowywaniem i obsługą umów o finansowanie zespołów badawczych oraz aneksów do nich.

 Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie min. średnie.
 • Pożądane doświadczenie w pracy związanej z programowaniem i/lub wdrażaniem programów finansowanych ze środków publicznych w szczególności naukowych i badawczo-rozwojowych.
 • Praktyczna znajomość przepisów, zasad i procedur regulujących przyznawanie, wydatkowanie i rozliczanie środków publicznych.
 • Umiejętności interpersonalne umożliwiające budowanie efektywnych relacji.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo na pełny etat na stanowisku Młodszego Specjalisty.
 • Możliwość współpracy w nowo powstałych strukturach organizacji badawczo-rozwojowej.
 • Pracę w twórczym, wymagającym środowisku zawodowym w ramach projektów łączących biznes z nauką.
 • Pakiet benefitów pracowniczych (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, do urlopu wypoczynkowego, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do karnetów sportowych).
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji za pomocą formularza rekrutacyjnego:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=168a6b87ad7c477b962098750f0fa9ff

Termin przesyłania aplikacji: 23.01.2022.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.