Asystent/Asystentka w Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 24.10.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Asystent/Asystentka w Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii

Miejsce pracy: Wrocław

nr ref. DC/A/2021

Główne zadania i obowiązki

Wsparcie Dyrektora Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii w realizacji bieżących zadań w szczególności:

 • Prowadzenie biura Centrum.
 • Realizacja zadań administracyjnych Centrum.
 • Zrządzanie kalendarzem spotkań Dyrektora.
 • Zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy Dyrektorem, a innymi działami w Instytucie.
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów i informacji.
 • Przygotowywanie pism, wniosków, formularzy.
 • Przygotowywanie podstawowych zestawień, weryfikacja, edycja oraz formatowanie dokumentów.
 • Porządkowanie, kopiowanie, skanowanie i archiwizacja dokumentów.
 • Organizacja podróży służbowych, konferencji, szkoleń.
 • Obsługa systemów wewnętrznych Instytutu.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego, zgodnych z zakresem zadań komórki organizacyjnej.

Kwalifikacje zawodowe

 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację ustną i pisemną (współpraca z pracownikami anglojęzycznymi).
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Komunikatywność, umiejętność nawiązywania relacji.
 • Sumienność, samodzielność, inicjatywa i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
 • Nastawienie na wielozadaniowość.
 • Umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy.
 • Wysoka kultura osobista.

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na stanowisku Młodszego Specjalisty.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

Aplikacje należy przesyłać:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b19f2e19bf1e42ecaa4cbdec0086f82f

Termin składania dokumentów: 24.10.2021

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.