ADMINISTRATOR SYSTEMU ERP

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 16.10.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Administrator Systemu ERP

Miejsce pracy: Wrocław

nr ref. HD/IT/2021

Zakres obowiązków

 • Wsparcie użytkowników w zakresie funkcjonowania systemu Simple ERP.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego funkcjonowania Systemu ERP, głównie w obszarze Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace.
 • Identyfikowanie i analiza problemów, przedstawienie możliwych rozwiązań.
 • Przeprowadzenie analizy potrzeb operacyjnych i customizacja modułów w zakresie obsługi procesów operacyjnych.
 • Konfiguracja i parametryzacja systemu ERP pod kątem wymagań użytkowników.
 • Rozwój systemu ERP poprzez implementację nowych funkcjonalności w ww. obszarach przy współpracy z dostawcą oprogramowania.
 • Tworzenie raportów, planowanie, opracowanie analiz funkcjonalnych istniejących procesów operacyjnych oraz analiza potrzeb związanych z rozwojem działalności Instytutu oraz Systemu ERP.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi systemu ERP, tworzenie instrukcji dla użytkowników.
 • Współpraca z dostawcą oprogramowania w zakresie bieżącego użytkowania systemu oraz przy realizacji nowych funkcjonalności oraz integracji.

Wymagania:

 • Znajomość modułów Simple ERP w zakresie: finansowy, kadrowo-płacowy.
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych, rozwojowych lub utrzymaniowych systemu ERP w obszarze finansowym i kadrowo – płacowym.
 • Wykształcenie wyższe informatyczne, ekonomiczne lub pokrewne.
 • Bardzo dobra znajomość MS SQL, MS Office (w szczególności MS Excel).
 • Doświadczenie we współpracy z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Umiejętność tworzenia i zarządzania dokumentacją projektową/systemową.
 • Wysokie umiejętności analityczne i projektowe.
 • Samodzielność, rzetelność, wysoko rozwinięte kompetencje organizacyjne.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku Głównego Specjalisty.
 • Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach rozwojowych.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

Aplikacje należy przesyłać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8f72390953e0403ebeee90b327c2711d

Termin przesyłania zgłoszeń 16.10.2021 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.