Przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza

  • Czystość mikrobiologiczna
  • Badania fizykochemiczne
  • Badania produktów biobójczych
  • Obrazowanie mikroskopowe składników kosmetycznych i chemii gospodarczej

Skontaktuj się z nami

e-mail: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl