Metalurgia, geologia, przemysł wydobywczy

  • Analiza składu chemicznego
  • Analiza związków organicznych
  • Obrazowanie
  • Badania fizykochemiczne
  • Badania mechaniczne
  • Badania powierzchni
  • Nanoszenie cienkich warstw
  • Badania palności
  • Testy starzeniowe

Skontaktuj się z nami

e-mail: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl