Elektronika

 • Nanoszenie cienkich warstw
 • Technologie półprzewodnikowe i planarne
 • Metody wytwarzania wzorów
 • Trawienie
 • Procesy back-end
 • Charakterystyka struktur
 • Technologie światłowodowe
 • Badania fizykochemiczne
 • Badania mechaniczne
 • Badania powierzchni
 • Badania termiczne
 • Badania palności
 • Testy starzeniowe
 • Pomiary spektrofotometryczne i spektrofluorymetryczne
 • Dobór materiałów i optymalizacja ich właściwości użytkowych, wizualnych i termicznych do zastosowania we wskaźnikach zmiany temperatury
 • Synteza dedykowanych materiałów o zaprojektowanych właściwościach emisji światła (np. określonej barwie) i unikatowej charakterystyce widma oraz o wysokiej odporności termicznej
 • Wytwarzanie transparentnych komórek pomiarowych o ustalonej grubości z elektrodami wewnętrznymi

Skontaktuj się z nami

e-mail: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl