Chemikalia, paliwa

  • Identyfikacja i potwierdzenie rodzaju i obecności związków chemicznych
  • Badania fizykochemiczne
  • Synteza organiczna i nieorganiczna na zlecenie
  • Badania termiczne

Skontaktuj się z nami

e-mail: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl