Biotechnologia, farmacja, weterynaria

  • Biobankowanie
  • Rozwój leków i badania przedkliniczne
  • Produkcja przeciwciał
  • Testy diagnostyczne
  • Produkty farmaceutyczne
  • Badania mikrobiologiczne
  • Inżynieria białek
  • Mikroskopia
  • Synteza związków organicznych i nieorganicznych

Skontaktuj się z nami

e-mail: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl