Automotive

  • Badania fizykochemiczne
  • Badania mechaniczne i termiczne
  • Badania powierzchni
  • Badania termiczne
  • Badania palności materiałów
  • Testy starzeniowe
  • Pomiary spektrofotometryczne i spektrofluorymetryczne
  • Analizy składu
  • Synteza dedykowanych materiałów o zaprojektowanych właściwościach emisji światła (np. określonej barwie) i unikatowej charakterystyce widma oraz o wysokiej odporności termicznej
  • Dobór materiałów i optymalizacja ich właściwości użytkowych, wizualnych i termicznych do zastosowania we wskaźnikach zmiany temperatury

Skontaktuj się z nami

e-mail: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl