#PORTdlaBiznesu

Kontrakty badawcze

Łukasiewicz – PORT realizuje kontrakty badawcze z obszarów Nauk o Życiu i Biotechnologii oraz Inżynierii Materiałowej. Współpracujemy z przedstawicielami przemysłu, uczelniami i instytutami naukowymi.

Nasza wiedza i kompetencje mają wymiar praktyczny poparty wdrożonymi efektami zrealizowanych prac badawczych oraz rozwojem nowych technologii.

Dysponujemy światowej klasy laboratoriami typu core facilities oraz wysoko wykwalifikowaną, interdyscyplinarną kadrą naukową realizującą projekty w ramach zespołów badawczych.

NASZE ZESPOŁY BADAWCZE:

LABORATORIA USŁUGOWE TYPU CORE FACILITIES:

 • Laboratorium Bioobrazowania
 • Laboratorium Analiz Komórkowych
 • Laboratorium Analiz Spektroskopowych i Spektrometrycznych
 • Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Materiałów
 • Laboratorium Technologii Materiałowych
 • Laboratorium Analiz Chemicznych i Spektroskopowych
 • Laboratorium Mikrobiologii
 • Zakład Leczniczy Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Oferujemy zindywidualizowane rozwiązania badawcze opracowane przez multidyscyplinarny zespół ekspertów na potrzeby konkretnych projektów lub wyzwań.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl.

SZKOLENIA W LABORATORIACH:

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii oferuje szkolenia w formie warsztatów teoretyczno-praktycznych na najwyższej klasy sprzęcie laboratoryjnym.

Program szkoleń adresowany jest m.in. do studentów i pracowników naukowych kierunków technicznych, a także pracowników firm z wielu branż, m.in. budowlanej, automotive, metalurgicznej, farmaceutycznej, chemicznej, life science, fotonicznej, przemysłu tworzyw sztucznych czy inżynierii materiałowej.

Zakres tematyczny szkoleń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • profesjonalne kursy z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • szkolenia z zakresu analiz laboratoryjnych,
 • szkolenia z metod badawczych.

Szkolenia prowadzone są przez ekspertów – praktyków danego obszaru posiadających wieloletnie doświadczenie naukowe zdobyte w trakcie realizacji projektów badawczych oraz komercyjnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o naszej ofercie prosimy o kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl.

Dla grup zorganizowanych oferta przygotowywana jest indywidualnie.