IV Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich

IV KRAJOWA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

BBMRI.pl i BBMRI-ERIC – partnerstwo dla nauki

6-7 grudnia 2021 r.

Wydarzenie online

Konsorcjum BBMRI.pl ma przyjemność zaprosić do udziału w IV Krajowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich, organizowanej w dniach 6-7 grudnia 2021 roku w formule zdalnej. Wydarzenie ma na celu prezentację osiągnięć polskiego środowiska biobankowego i podsumowanie pięciu lat członkostwa Polski w strukturach europejskiej infrastruktury BBMRI-ERIC. Zapraszamy szczególnie przedstawicieli jednostek zrzeszonych w Polskiej Sieci Biobanków oraz wszystkie osoby zajmujące się tematyką pobierania i biobankowania ludzkiego materiału biologicznego, medycyny personalizowanej i wykorzystania ludzkiego materiału biologicznego do badań prowadzonych w Polsce.

Celem konferencji będzie również zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami biobankującymi i omówienie wyzwań stojących obecnie przed polskimi biobankami.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wydarzenie jest finansowane w ramach projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Za uczestnictwo w konferencji przyznaje się 4 pkt. edukacyjne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519).

Liczba miejsc jest ograniczona. Formularz rejestracyjny dla uczestników jest dostępny w zakładce Rejestracja.

Rejestracja na wydarzenie będzie trwała do 2 grudnia.

Wydarzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA. DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA.

 

Poniedziałek 6 grudnia 2021 r.
9:00-9:15 Otwarcie konferencji

„BBMRI.pl – Polski węzeł krajowy w sieci BBMRI-ERIC”

Piotr Zień, Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

9:15-10:00 Wykład plenarny (j. angielski)

“Key Success Factors of Biobanks” – Karine Sargsyan, Medical University of Graz

10:00-10:15 Przerwa
10:15-11:25 Sesja 1. „Pięć lat BBMRI.pl i Polskiej Sieci Biobanków”

 1. „Biobankowanie materiału biologicznego w Polsce – rozwój i możliwości współpracy” – Anna Chróścicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. „Wprowadzenie jednolitego systemu kontroli jakości wszystkich etapów funkcjonowania krajowych biobanków” – Michał Karpeta, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 3. „Opracowanie i wdrożenie jednolitego Systemu Zarządzania Jakością w Polskiej Sieci Biobanków – podsumowanie 5 lat projektu” – Agnieszka Matera-Witkiewicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 4. „Lokalne i rozproszone rozwiązania IT” – Dominik Strapagiel, Uniwersytet Łódzki
 5. „Platforma Centralna – wspólne dobro dla PSB” – Andrzej Strug, Gdański Uniwersytet Medyczny
 6. „Ochrona danych w biobankach – Kodeks postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych w biobankach” – Dorota Krekora-Zając, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Warszawski

Moderator: Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:25-12:15 Dyskusja panelowa: Rola BBMRI.pl i Polskiej Sieci Biobanków w rozwoju biobankowania w Polsce
Prowadzenie: Leszek Kalinowski, Łukasiewicz – PORT/Gdański Uniwersytet MedycznyUczestnicy:

 1. Łukasz Kozera, BBMRI-ERIC
 2. Mateusz Gaczyński, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 3. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. Marcin Moniuszko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 5. Piotr Orzechowski, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
 6. Dorota Krekora-Zając, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Uniwersytet Warszawski
12:15-13:00 Przerwa
13:00-14:30 Sesja 2.  „Perspektywy członkostwa Polski w BBMRI-ERIC” (j. angielski)

 1. „Biobanking as a vital element of scientific processes and healthcare system” – Mateusz Gaczyński, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 2.  „Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – reaching the next level” – Jens Habermann, BBMRI-ERIC
 3. „BBMRI-ERIC Quality Management Services – a very successful collaboration with BBMRI.pl” – Andrea Wutte, BBMRI-ERIC
 4. „BBMRI IT Services and Research – collaboration with BBMRI.pl” – Petr Holub, BBMRI-ERIC
 5. „Future directions for development of biobanking within BBMRI-ERIC” – Łukasz Kozera, BBMRI-ERIC

Moderator: Leszek Kalinowski, Łukasiewicz – PORT/Gdański Uniwersytet Medyczny

14:30-14:45 Przerwa
14:45-16:15 Sesja 3. „Rozwój biobankowania i współpraca naukowa w oparciu o infrastrukturę BBMRI.pl”

 1. „Biobank NIGRiR – nowoczesny Biobank z Systemem Zarządzania Jakością” – Diana Hasan, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 2. „Monitoring narażenia na substancje chemiczne w polskiej populacji” – Jolanta Gromadzińska, Instytut Medycyny Pracy
 3. „Współpraca Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z BBMRI-ERIC konsorcjum” – Tomasz Wojdacz, Pomorski Uniwersytet Medyczny
 4. „Poszukiwanie wczesnych biomarkerów choroby Alzheimera we krwi” – Urszula Wojda, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Moderatorzy: Agnieszka Matera-Witkiewicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Dominik Strapagiel, Uniwersytet Łódzki

Wtorek 7 grudnia 2021 r.
9:00-11:00 Sesja 4. „Biobankowanie w praktyce”

 1. „Bank Mózgów – kolekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii” – Tomasz Stępień, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 2. „Praktyczne zastosowanie zbiobankowanych próbek glejaka wielopostaciowego w analizie występowania kodelecji 1p/19q” – Anna Michalska-Falkowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 3. „Znaczenie badań nad zmiennością genomu ludzkiego dla rozwoju nowych narzędzi kryminalistycznych” – Wojciech Branicki, Uniwersytet Jagielloński
 4. „Rola Biobanku w rozwoju badań genetycznych w chorobach nowotworach. Perspektywa Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach” –  Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy
 5. „Baby Biobanks w projekcie ERICONS – wykorzystanie systemu archiwizacji próbek i danych Polskiej Sieci Biobanków BBMRI.pl w wieloośrodkowym badaniu klinicznym” – Aleksandra Żurowska, Gdański Uniwersytet Medyczny
 6. „Europejski wspólny program dotyczący rzadkich chorób – tworzenie zintegrowanego ekosystemu badawczego poprzez połączenie kluczowych zasobów” – Daria Julkowska, INSERM/European Joint Programme on Rare Diseases

Moderatorzy: Anna Chróścicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Leszek Kalinowski, Łukasiewicz – PORT/Gdański Uniwersytet Medyczny

11:00-11:15 Przerwa
11:15-12:15 Sesja plakatowa

Moderatorzy: Ilona Szabłowska-Gadomska, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Monika Jarych-Szyszka, Łukasiewicz – PORT; Jarosław Sak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12:15-13:00 Przerwa
13:00-15:15 Sesja 5. „Wyzwania dla biobankowania”

 1. „Główne wyzwania dla biobankowania z perspektywy agencji finansującej rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych w Polsce (Agencji Badań Medycznych)” – Dorota Makarewicz, Agencja Badań Medycznych
 2. „Dawstwo danych jak dawstwo krwi – jak zapewnić dostęp do danych medycznych w celach B+R?” – Ligia Kornowska, Polska Federacja Szpitali
 3. „Akredytacja biobanków. Zasady i procesy oceny kompetencji” –  Tadeusz Matras, Polskie Centrum Akredytacji
 4. „Wykorzystanie Ludzkiego Materiału Biologicznego w badaniach naukowych” – Błażej Marciniak, Uniwersytet Łódzki
 5. „Przetwarzanie danych szczególnych kategorii w świetle zasad RODO” – Krzysztof Król, Urząd Ochrony Danych Osobowych

Moderator:  Dominik Strapagiel, Uniwersytet Łódzki

15:15-15:30 Zakończenie konferencji, ogłoszenie wyników sesji plakatowej

Streszczenia wystąpień konferencyjnych (ustnych i plakatowych) zostaną opublikowane w formie suplementu w czasopiśmie „European Journal of Translational and Clinical Medicine” (https://ejtcm.gumed.edu.pl/).

Autorów wystąpień prosimy o nadsyłanie streszczeń w postaci pliku .doc lub .docx na adres konferencja@port.lukasiewicz.gov.pl w terminie do 15 listopada. Streszczenie powinno być napisane w języku angielskim, bez podziału na sekcje, o długości tekstu nie więcej niż 250 słów. Prosimy o podanie pełnych imion i nazwisk współautorów wystąpienia wraz z przypisanymi im afiliacjami.

Uprzejmie informujemy, że sesja plakatowa na IV Konferencji Biobanków Polskich odbędzie się 7.12.2021 w dwóch turach: 11:15 – 11:45 i 11:45 – 12:15 za pośrednictwem platformy internetowej. Szczegóły techniczne przekażemy wkrótce. Sesja plakatowa odbędzie się w języku polskim.

Osoby chcące wziąć udział w sesji prosimy o przygotowanie plakatu naukowego (w języku polskim) w orientacji poziomej w formacie .png lub .jpg i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080). Plik z plakatem prosimy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko_Imię_pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia” i przesłać do 30.11.2021 na adres konferencja@port.lukasiewicz.gov.pl

Moderatorzy: Ilona Szabłowska-Gadomska, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Monika Jarych-Szyszka, Łukasiewicz – PORT; Jarosław Sak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulamin IV Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich

 1. Postanowienia ogólne.
  • Poniższe zasady stosuje się do uczestników IV Krajowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2021 roku w formie zdalnej (dalej „Konferencja”). Organizatorem Konferencji jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska (dalej “Organizator”), wraz z pozostałymi członkami Konsorcjum BBMRI.pl wymienionymi poniżej. Niniejszy dokument reguluje także zasady rejestracji na Konferencję odbywającą się poprzez stronę internetową Konferencji, określane dalej jako zasady uczestnictwa w Konferencji i zasady ochrony danych osobowych.
  • Konferencja odbywa się w języku polskim i angielskim.
  • W skład Konsorcjum BBMRI.pl wchodzą:
   • Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii,
   • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
   • Gdański Uniwersytet Medyczny,
   • Uniwersytet Łódzki,
   • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
   • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
   • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.
 1. Rejestracja udziału w Konferencji.
  • Rejestracji udziału w Konferencji można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www Konferencji przed upływem terminu wskazanego przez Organizatora.
  • Udział w Konferencji jest bezpłatny. Koszty organizacji Konferencji pokryte są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach realizacji projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”.
  • Potwierdzenie dokonania rejestracji wysyłane jest na adres e-mail wskazany przez uczestnika.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia rejestracji kolejnych uczestników po przekroczeniu limitu liczby możliwych uczestników wynikającego z warunków technicznych lub innych istotnych przyczyn dotyczących organizacji Konferencji.
 1. Rezygnacja z udziału w Konferencji.
  • Rezygnacja z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bio@port.lukasiewicz.gov.pl.
 1. Zobowiązania Organizatora.
  • Organizator dołoży wszelkich starań, aby Konferencja zorganizowana była zgodnie z najwyższymi standardami.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji.
  • Przed rozpoczęciem Konferencji Organizator prześle uczestnikom informacje niezbędne do uzyskania dostępu do transmisji online Konferencji.
 1. Odpowiedzialność uczestników.
  • Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem udziału w Konferencji i zaakceptowania ich. Zasady określone w tym dokumencie są integralną częścią formularza rejestracji do udziału w Konferencji i są wiążące dla wszystkich uczestników. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża akceptację Regulaminu.
  • Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby organizacji Konferencji i uczestnictwa w niej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże podanie ich jest niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Konferencji.
  • Wszystkie wykłady w ramach Konferencji odbędą się w formie zdalnej (online). Uczestnicy są zobowiązani do zapewnienia sobie wyposażenia i łącza internetowego niezbędnego do uczestniczenia w przekazie internetowym Konferencji.
 1. Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) ŁUKASIEWICZ – PORT (Administrator) informuje, że:
   • Administratorem danych osobowych przekazywanych ŁUKASIEWICZ – PORT w ramach niniejszego postępowania (i dla celów zawarcia i wykonywania umowy w jego wyniku) jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; NIP:893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”).
   • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych.
   • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji i udziału w IV Krajowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków.
  • Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu promocji oraz transmisji online przez Internet IV Krajowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2021 roku przez SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGI wraz z pozostałymi członkami Konsorcjum BBMRI.pl oraz publikacji materiału video z ww. konferencji przez SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII; Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKIEGO OŚRODKA ROZWOJU TECHNOLOGII, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wnosząc skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Podanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednakże podanie ich jest niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Konferencji.
  • Dane uczestników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane podmiotom trzecim oraz będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
  • Dane osobowe przetwarzane w celu organizacji Konferencji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
  • Podczas Konferencji Organizator ma prawo cyfrowej rejestracji obrazów i filmów na potrzeby dokumentacji przebiegu i promocji Konferencji oraz na potrzeby swojej promocji.
  • Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo lub terytorialnie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania, na w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że zdjęcia i nagrania dokonane podczas Konferencji mogą być umieszczane w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Konferencji atam.org.port.pl oraz na otwartych lub zamkniętych stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych Facebook, Twitter itp.
  • Poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, głosu, mowy zarejestrowanych podczas Konferencji w ramach zapisów w punkcie 7.
  • W przypadku braku zgody uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku, głosu, mowy, uczestnik jest zobligowany do poinformowania o tym Organizatora za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji (email: bio@port.lukasiewicz.gov.pl) nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem Konferencji.
 1. Przepisy końcowe
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www…
  • Polityka Prywatności jest dostępna na stronie Konferencji w zakładce „Polityka prywatności”.
  • Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać w terminie siedmiu dni od dnia ich publikacji.

 

Patronat medialny

Logo Biotechnologii

Prosimy o kontakt na adres mailowy:

konferencja@port.lukasiewicz.gov.pl