Zespół Badawczy Biologii Astrocytów

Zespół Badawczy Biologii Astrocytów dąży w swoich badaniach do zrozumienia funkcji astrocytów w regulacji fizjologicznych procesów w mózgu oraz konsekwencji ich zaburzeń. W poprzednich latach nasz Zespół odkrył nowy mechanizm łączący nieprawidłowości w ekspresji genów specyficznych dla astrocytów z neurobiologicznymi zaburzeniami typowymi m.in. dla depresji. W obecnie realizowanych projektach Zespół wykorzystuje metody manipulacji genetycznych w połączeniu z nowoczesnymi technikami obrazowania przeżyciowego w modelach komórkowych i zwierzęcych, w celu weryfikacji wybranych białek jako celów nowych strategii terapeutycznych chorób psychiatrycznych. Dowiedz się więcej >