Zespół Badawczy Funkcjonalnych Makrocząsteczek

Prace badawcze Zespołu Funkcjonalnych Makrocząsteczek są skoncentrowane na polimerach o zdefiniowanej sekwencji monomerycznej. W zespole opracowywane są nowe metody syntezy polimerów, które pozwalają na programowanie ich sekwencji monomerycznej. Prowadzone są także prace nad uzyskaniem kontroli struktury polimerów i ich fałdowania. Zespół poszukuje nowych funkcji i zastosowań makrocząsteczek o określonej sekwencji, które wykraczają poza klasyczne zastosowania polimerów. Precyzyjne programowania sekwencji monomerów daje możliwość indukowania zaawansowanych funkcji w syntetycznych polimerach, inspirowanych żywą materią. Dowiedz się więcej