Laboratorium Technologii Materiałowych

Laboratorium Technologii Materiałowych jest zlokalizowane w pomieszczeniu typu CleanRoom z kontrolowanym niskim poziomem zanieczyszczeń powietrza. Dzięki temu może wspierać uniwersytety i firmy w opracowywaniu nowych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych w dziedzinie nanotechnologii i mikroelektroniki. Laboratorium prowadzi działalność usługową w zakresie technologii mikro- i nanostrukturyzacji, m.in. materiałów półprzewodnikowych, ceramicznych i polimerowych. Główne techniki rozwijane w laboratorium to mikroobróbka laserowa, litografia optyczna i elektronowa, wytwarzanie warstw metalicznych i dielektrycznych oraz wytrawiania mokre i plazmowe. Ponadto laboratorium posiada pełną zdolność do analizy i walidacji struktur wytworzonychmikrokomponentów. Laboratorium jest również wyposażone w aparaturę do wytwarzania i weryfikacji ogniw słonecznych oraz elektroniki drukowanej

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl 

 • Wytwarzanie cienkich warstw:
  • Wytwarzanie warstw dielektrycznych i przewodzących (napylanie, rozpylanie magnetronowe, PECVD)
  • Nakładanie warstw polimerowych (spincoating, dipcoating)
 • Metody wytwarzania wzorów:
  • Litografia optyczna z nanoimprintem
  • Litografia elektronowa
  • Strukturyzacja laserowa w celu zmian własności optycznych/mechanicznych
  • Drukarka typu Inkjet do drukowania ścieżek przewodzących
 • Trawienie:
  • Mokre trawienie półprzewodników, tlenków, azotków
  • Reaktywne trawienie plazmowe materiałów na bazie krzemu i półprzewodników złożonych (ICP/RIE)
  • Czyszczenie mokre i plazmowe
 • Procesy Back-end:
  • Laserowe cięcie metali, półprzewodników, izolatorów (szkło, ceramika, szafir).
  • Polerowanie i pocienianie podłoży
  • Obróbka termiczna (wygrzewanie w odpowiedniej atmosferze), szybka obróbka termiczna (RTP).
 • Charakterystyka struktur:
  • Profilometria kontaktowa.
  • Profilometria optyczna
  • Mikroskopia optyczna i elektronowa (SEM)
  • Wytwarzanie mikroprzekrojów zogniskowaną wiązką jonową (FIB)
  • Elipsometia
 • Litografia:
  • SÜSS MicroTecMaskAligner MA8/BA8 z systemem do nanoimprintu
  • Spincoater(SÜSS MicroTec, Laurell)
  • Piec do wygrzewania próbek (Binder FD 53)
 • Trawienie plazmowe:
  • SentechPlasma ICP/RIE SI 500
 • Osadzanie próżniowe/rozpylanie:
  • MoorfieldMiniLab 060
  • Napylarka próżniowa MB-EVAP i spincoater wbudowany w komorę rękawicowąMBraun
  • Prevac
 • Chemiczne osadzanie z fazy gazowej:
  • Sentech PECVD SI 500 D
 • Wygrzewanie:
  • Szybka obróbka termiczna (RTP AS-One 150)
 • Charakteryzacja i pomiary:
  • Mikroskop elektronowy FEI Helios NanoLab 660 z FIB
  • Elipsometr Sentech SE850 DUV
  • Profilometr stykowy Bruker
  • Profilometr optyczny Bruker
  • Mikroskopy inspekcyjne:Leica DM 4000, DM 8000 i Keyence VHX-1000
 • Mikroobróbka laserowa:
  • System do mikroobróbki z laserem pikosekundowym
  • System do mikroobróbki z laserem ekscimerowym
  • System do mikroobróbki z laserem światłowodowym i CO2
  • System z laserem przestrajalnym EKSPLA NT342A
 • System do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowoltaicznych wraz ze symulatorem promieniowania słonecznego

Projekty trwające:

 • Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotoniczych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych (HYPHa)

Projekty zrealizowane: