„AKCJA GRAWITACJA” – Łukasiewicz – PORT dla Stowarzyszenia OSTOJA

Łukasiewicz – PORT zaprasza wszystkich pracowników do włączenia się w zbiórkę „AKCJA GRAWITACJA” na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego OSTOJA.

Komu pomagamy?

Stowarzyszenie „OSTOJA” od 2002 roku prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny przy ulicy Górnickiego 37a we Wrocławiu. Misją placówki jest wspieranie rodzin z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi najgłębszą, sprzężoną niepełnosprawnością. Organizacja pomaga swoim podopiecznych w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania, tworząc przyjazną przestrzeń do rozwijania talentów i pasji. Z oferty Ośrodka korzysta obecnie 67 wychowanków w wieku od 3 do 25 lat.

„Aktualnie budynek przy ul. Górnickiego wymaga pilnych prac poprawiających zarówno jego stan techniczny jak i funkcjonalność. Wśród najpilniejszych potrzeb jest wymiana podłóg oraz instalacja windy dla osób z niepełnosprawnościami. Prace remontowe to koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych, a montaż windy – około 100 tysięcy złotych. Niestety są to kwoty przekraczające nasze możliwości” – mówi Małgorzata Gorący, Prezes Stowarzyszenia OSTOJA.

OSTOJA udziela pomocy bezpłatnie i nie prowadzi działalności gospodarczej czy komercyjnej. W każdej sytuacji wymagającej zaangażowania środków „inwestycyjnych” Ośrodek zmuszony jest korzystać z pomocy i wsparcia finansowego z zewnątrz. Chcąc realizować bieżącą działalność, jak i dodatkowe projekty organizacja musi dysponować wkładem własnym, który trudno pozyskać czy wygenerować.

„AKCJA GRAWITACJA”!

Wesprzyj remont podłogi i instalację windy w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym OSTOJA wpłacając dowolny datek na nasze akcyjne konto:

63 1090 2516 0000 0001 4730 0764

Akcja trwa tylko do 31 grudnia 2021 roku.

Dziękujemy za wszystkie Wasze wpłaty! Każda kwota będzie realnym wsparciem!

*Zbiórka jest zbiórką wewnętrzną tylko dla pracowników Instytutu Łukasiewicz – PORT i tylko takie osoby mogą wpłacać pieniądze w ramach akcji.